Laiton irtisanominen

Jos työnantaja päättää työsopimuksen ilman lain mukaista perustetta, voidaan työnantaja määrätä maksamaan korvauksia työsuhteen päättämisestä. Laittomasta irtisanomisesta työnantaja voidaan kertakorvauksena määrätä maksamaan vähintään 3:n ja korkeintaan 24:n kuukauden palkkaa vastaava summa.

Lue lisää
Työsopimuksen päättäminen

Työsopimuslaki määrittää millä eri tavoilla ja edellytyksin työsopimussuhde voidaan puolin ja toisin päättää. Oikeuskäytäntö antaa soveltamisohjeita laintulkintaan. Tässä kirjoituksessa ei käydä läpi TSL:n mukaisia työsuhteen päättämisperusteita.

Osakeyhtiön lopettaminen

Osakeyhtiö voidaan lopettaa selvitystilan, sulautumisen, jakautumisen tai konkurssin kautta. Osakeyhtiön lopettamisesta tulee tehdä lopettamisilmoitus kaupparekisteriin ja verohallintoon.

Osakassopimus

Osakassopimus määrittelee yrityksen omistajien vastuut, velvollisuudet ja keskinäiset suhteet yhtiössä. Osakassopimus kannattaa aina tehdä kirjallisesti.

Uusi työaikalaki voimaan 1.1.2020

Eduskunta hyväksyi hiljattain hallituksen esityksen uudeksi työaikalaiksi. Uusi työaikalaki tulee voimaan 1.1.2020 ja se korvaa kokonaisuudessaan nykyisen vuodelta 1966 olevan lain.

Uusi työaikalaki tuo merkittäviä muutoksia nykyisiin säännöksiin, joten kaikki työnantajan työaikaa koskevat sopimukset ja ohjeistukset tulisi käydä läpi ja päivittää.

Vahingonkorvaus pahoinpitelystä

Vahingonkorvauslain 5 luvun mukaan kivusta ja särystä, sekä muusta tilapäisestä haitasta, pysyvästä haitasta, sekä kärsimyksestä voidaan määrätä suoritettavaksi korvauksia rikoksen uhreille.

Lähestymiskielto

Lähestymiskiellolla tarkoitetaan sitä, ettei lähestymiskieltoon määrätty henkilö saa tavata suojeltavaa henkilöä eikä muuten ottaa häneen yhteyttä tai sitä yrittää.

Edunvalvontavaltuutus: Kuka hoitaa asioitasi, kun et itse enää kykene?

Edunvalvontavaltuutuksella voit itse etukäteen vaikuttaa siihen, kuka tai ketkä voivat hoitaa taloudellisia ja henkilöösi liittyviä asioita silloin, kun et jostakin syystä itse kykene niitä hoitamaan. Syynä siihen voi olla esimerkiksi sairaus tai tapaturma.

Testamentti

Jokaisella on oikeus määrätä testamentilla, miten hänen omaisuutensa jaetaan hänen kuolemansa jälkeen. Testamenttausvapautta rajoittavat kuitenkin lakimääräisten perillisten intressit.

Pesäselvitys ja perinnönjako riitaisessa kuolinpesässä

Mikäli kuolinpesän osakkaat eivät pääse sopimukseen siitä, miten perinnönjako ja siihen mahdollisesti liittyvä ositus tehdään, kuolinpesään on haettava tuomioistuimelta pesänselvittäjää ja pesänjakajaa.

Mitä tapahtuu lapsen huoltoon, asumiseen, tapaamisiin tai elatukseen liittyvässä tuomioistuinsovittelussa?

Asiantuntija-avusteinen sovittelu tuomioistuimissa on vaihtoehto lapsen huoltoa, asumista, tapaamisia ja elatusta koskevien asioiden käsittelylle normaalin oikeusprosessin sijaan. Sovittelussa voidaan käsitellä kaikkia näitä tai niitä asioita, joita lastenvalvojalla ei ole saatu sovittua.