Vuokrasopimuksen irtisanominen ja purku

Sekä vuokralainen että vuokranantaja voivat irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen milloin tahansa. Vuokranantajan toimittaman irtisanomisen peruste ei kuitenkaan saa olla hyvän tavan vastainen.

Irtisanomisajat

Jos vuokrasuhde on kestänyt alle vuoden, on vuokranantajan irtisanomisaika 3 kuukautta ja vuokralaisen irtisanomisaika yksi kuukautta. Jos vuokrasuhde on kestänyt vähintään vuoden, on vuokranantajan irtisanomisaika 6 kuukautta ja vuokralaisen irtisanomisaika yksi kuukautta.

Määräaikainenkin vuokrasopimus on mahdollista irtisanoa määräajan kuluessa, mutta siitä joutuu yleensä korvausvastuuseen. Jos vuokralainen irtisanoo määräaikaisen vuokrasopimuksen ennen määräajan loppua, hän joutuu yleensä maksamaan vuokranantajalle vahingonkorvausta. Se voi maksimissaan olla jäljellä olevan vuokrakauden kuukausivuokrien suuruinen.

Vahingonkorvauksen määrä riippuu jäljellä olevan vuokrakauden pituudesta ja siitä, milloin asuntoon saadaan uusi vuokralainen. Joissakin erityistapauksissa vuokralainen voi irtisanoa määräaikaisen vuokrasopimuksen pienemmin korvauksin. Usein määräaikaisiin vuokrasopimuksiin on erikseen kirjattu vahingonkorvauksen määrä ennenaikaisissa irtisanomisissa.

Vuokrasopimus voidaan myös purkaa, jos siihen löytyy painava syy. Vuokrasopimuksen purkaminen tarkoittaa sopimuksen päättymistä välittömästi ilman irtisanomisaikaa.

Esimerkkejä painavista syistä purkaa vuokrasopimus

Vuokranantajan oikeus purkaa

- Vuokralainen laiminlyö vuokranmaksun
- Vuokralainen käyttää asuntoa muuhun kuin sovittuun tarkoitukseen
- Vuokralainen viettää huoneistossa häiritsevää elämää

Vuokralaisen oikeus purkaa

- Asumisesta aiheutuu vaaraa asukkaiden terveydelle
- Huoneisto ei ole vaadittavassa tai sovitussa kunnossa

Vuokranantaja ei saa purkaa vuokrasopimusta vuokralaisen käytöksen perusteella, ellei vuokranantaja ole antanut vuokralaiselle kirjallista varoitusta.

Jos vuokralainen varoituksen johdosta viivytyksettä täyttää velvollisuutensa tai oikaisu muutoin tapahtuu, vuokranantajalla ei ole oikeutta vuokrasopimuksen purkamiseen.

Varoitusta ei kuitenkaan tarvita, jos purkamisperusteen aiheuttanut vuokralaisen menettely on toistunut ja vuokralaiselle jo aikaisemmin menettelyn johdosta on annettu varoitus taikka jos vuokralainen on menetellyt erittäin moitittavalla tavalla.
Palaa artikkeleihin