Velan vanhentuminen

Velka tai velkasuhde ei ole ikuinen, vaikka velallinen ei täyttäisikään maksuvelvollisuuttaan. Velan vanhentumisella tarkoitetaan sitä, että velkoja menettää laissa määrätyn vanhentumisajan kuluttua oikeutensa vaatia suoritusta velalliselta. Velan laadusta ja velkasuhteen olosuhteista riippuen käytetään erilaisia vanhentumisaikoja.

Yleinen vanhentumisaika on 3 vuotta

Suurimmassa osassa velkasuhteita noudatetaan vanhentumislain mukaista velan yleistä vanhentumisaikaa, joka on kolme vuotta. Tämän tarkoittaa sitä, että kolmen vuoden kuluessa saatavan erääntymisestä velkojan tulee periä saatavansa tai katkaista vanhentuminen muistuttamalla velasta, mikä käynnistää uuden kolmen vuoden vanhentumisajan. Mikäli velasta on kuitenkin annettu ulosottoperuste, esimerkiksi maksuvelvollisuus on vahvistettu käräjäoikeudessa, vanhentumisaika on kolmen vuoden sijasta viisi vuotta.

Velan lopullinen vanhentumisaika

Lähtökohtaisesti velka, jolle on haettu tuomio tai muu ulosottoperuste, vanhenee muistuttamisesta huolimatta 15 vuodessa. Kun velkojana on yksityishenkilö tai kyseessä on rikokseen perustuva korvaussaatava ja tekijä on tuomittu vankeuteen tai yhdyskuntapalveluun, velat, jolle on haettu ulosottoperuste vanhenevat lopullisesti 20 vuodessa.

Lakimies auttaa velka-asiassa

Epäselvien velkomustilanteiden selvittämisessä on aina hyvä käyttää lakimiestä apuna. Lakimies voi avustaa velkakirjan ehtojen ja lainsäädännön selvittämisessä, sekä avustaa perimään maksamattomia velkoja.
Palaa artikkeleihin