Vahingonkorvaus pahoinpitelystä

Vahingonkorvauslain 5 luvun mukaan kivusta ja särystä, sekä muusta tilapäisestä haitasta, pysyvästä haitasta, sekä kärsimyksestä voidaan määrätä suoritettavaksi korvauksia rikoksen uhreille.

Pinnallisista vammoista, jos ne ovat lieviä, eivätkä vaadi sairaanhoidollisia toimenpiteitä ja aiheuttavat vamman laatuun nähden vähäistä tilapäistä haittaa alle 2 viikon ajan voi saada korvauksia yleensä alle 300 euroa.

Kohtalaisista pinnallisista vammoista, jotka eivät vaadi sairaanhoidollisia toimenpiteitä, mutta aiheuttavat vamman laatuun nähden keskimääräistä tilapäistä haittaa 2–3 viikon ajan on tuomittu korvauksia yleensä noin 200-500 euroa.

Jos pinnalliset vammat ovat vaikeita, mutta eivät vaadi sairaanhoidollisia toimenpiteitä ja aiheuttavat vamman laatuun nähden erittäin suurta tilapäistä haittaa 3–4 viikon ajan on mahdollista saada korvauksia noin 1.500 euroon saakka.

Jos vammoista jää arpia tai pysyvää haittaa on niistä myös tuomittu erisuuruisia korvauksia alkaen noin 100 eurosta.

Mikäli pahoinpitelystä tulee haavoja tai nirhaumia, mutta ne eivät vaadi tikkausta, on korvaukset olleet yleensä suuruusluokkaa 100-400 euroa. Tällöin haava on voinut aiheuttaa tilapäistä haitta alle kaksi viikkoa.

Jos haava ei aiheuta merkittäviä ihonalaisen kudoksen vaurioita, mutta vaatii tikkausta ja aiheuttaa tilapäistä haittaa 2–3 viikon ajan, on korvaukset olleet 400-1.000 euroa. Vähäinen pysyvä haitta on tällöin ollut mahdollinen.

Jos haava on vaikea, eli repaleinen tai ihonalaisiin kudoksiin ulottuva, mutta haavaan ei liity hermo-, lihas- tai jännevammaa ja se vaatii ihonalaisten kudosten korjaamista tai haavan ruhjoutuneiden reunojen poisleikkaamista sekä saattaa vaatia päivittäisiä hoitotoimenpiteitä tulehduksen seurauksena, on korvausten suuruus ollun noin 1.000 – 2.000 euroa. Tällöin haavasta voi jäädä myös pysyvä haitta. Haava voi tällöin aiheuttaa tilapäistä haittaa 3–6 viikon ajan.

Mikäli pahoinpitelyvammat ovat vakavampia, on syytä olla yhteydessä rikosasioita hoitaviin juristeihin vahingonkorvauksen määrän arvioimista varten.
Markus Talvio
Palaa artikkeleihin