Takaus

Takauksella tarkoitetaan sitoumusta vastata toisen henkilön velasta. Takaaja sitoutuu takaussopimuksella suorittamaan velan esimerkiksi silloin, kun alkuperäinen velallinen ei itse pysty suorittamaan velkaa. Takaussitoumuksen laajuus sekä takaajan maksuvelvollisuus voidaan kuitenkin järjestää usealla eri tavalla, myös velallisen maksukyvystä riippumatta. Tämän johdosta takaussopimus tulee aina laatia huolellisesti yllätysten välttämiseksi.

Omavelkainen takaaja ja yleistakaaja ovat käytännössä velallisia

Omavelkainen takaaja vastaa tietystä velasta. Omavelkaisella takauksella tarkoitetaan takausta, jossa takaaja vastaa päävelasta kuten omastaan. Toisin sanoen omavelkaisessa takauksessa takaajan maksuvelvollisuus ei edellytä alkuperäisen velallisen maksukyvyttömyyttä, vaan velkoja voi periä suoritusta suoraan molemmilta osapuolilta.

Yleistakaaja vastaa tietyn henkilön veloista. Yleistakauksessa takaaja vastaa kaikista velallisen velvoitteista tiettyä velkojaa kohtaan.

Toissijaisen takaajan maksuvelvollisuus edellyttää maksukyvyttömyyttä

Toissijaisessa takauksessa takaajan vastuu realisoituu vasta siinä tapauksessa, että suoritusta ei saada päävelalliselta. Tällöin takaajan maksuvelvollisuus edellyttää velallisen maksukyvyttömyyttä.

Täytetakaus täydentää panttia vakuutena

Täytetakauksessa velasta on ennen takausta asetettu pantti. Täytetakauksessa takaajan vastaa velasta vain siltä osin, kun suoritusta ei saada velasta asetetusta pantista.

Lakimies auttaa takausasiassa

Mikäli suunnittelet takaussitoumuksen antamista tai sinulla on kysymyksiä takauksen järjestämisestä, kannattaa sinun konsultoida lakimiestä. Asiantuntevan lakimiehen avustuksella huolehdit etujesi turvaamisesta sekä riskien hallinnasta.
Palaa artikkeleihin