Osakassopimus

Osakassopimus määrittelee yrityksen omistajien vastuut, velvollisuudet ja keskinäiset suhteet yhtiössä. Osakassopimus kannattaa aina tehdä kirjallisesti. Osakassopimuksen rikkominen ei johda yhtiön tekemän toimen pätemättömyyteen, mutta voi johtaa vahingonkorvausvelvollisuuteen. Toisin kuin yhtiöjärjestys, osakassopimus ei ole julkinen asiakirja. Yhtiöjärjestyksessä ei aina ole mahdollista sopia kaikista yhtiön hallintoon liittyvistä seikoista, jolloin osakassopimus on oivallinen keino selkeyttää käytäntöjä.

Mahdollisiin riitoihin kannattaa aina varautua

Osakassopimusta laatiessa kannattaa huomiota kiinnittää erimielisyyksien ratkaisemiseen, jotta mahdollisissa konfliktitilanteissa osakassopimukseen voidaan nopeasti tukeutua ja saadaan päätökset tehtyä ilman turhaa ajanhukkaa. Osakassopimusta laatiessa joudutaan käymään osakkaiden odotuksia yhtiön tulevasta toiminnasta, jolla varmistetaan kaikkien tietoisuus yhteisistä tavoitteista. Osakkaiden sitoutuminen yritykseen vaihtelee rahallisesti ja työmäärän suhteen. Osakassopimuksessa kannattaa yksilöidä, mihin panostuksiin kukin osakas sitoutuu.

Osakassopimusten sisältö voi vaihdella huomattavasti

Osakassopimuksen sisältö vaihtelee huomattavasti. Sopimuksessa voidaan lisäksi sopia mm. yrityksen voitonjaosta, salassapidosta, kilpailukiellosta, voimassaolosta, riitojen ratkaisupaikasta tai omien osakkeiden myyntioikeudesta.

Lakimies auttaa osakassopimukseen liittyvässä asiassa

Osakassopimuksen laatimisessa tulee aina käyttää oikeudellista ammattilaista. Näin helpotetaan tulevien konfliktien ratkaisemista ja varmistetaan sopimuksen laatiminen osakkaiden omien tarkoitusten mukaiseksi.

Voit pyytää tarjouksia lakimiehiltä räätälöidyn osakassopimuksen laatimisesta palvelussamme. Konfliktitilanteessa lakimies helpottaa kaikkia osapuolia tyydyttävän ratkaisun löytämisessä ja pystyy ulkopuolisena asiantuntijana rauhoittamaan riitaista tilannetta.
Palaa artikkeleihin