Näin vältät asuntokaupan sudenkuopat

Tässä muistilistan omaisessa kirjoituksessa pyritään kiinnittämään ostajan ja myyjän huomiota sellaisiin seikkoihin, joista yleensä kirjoittajan kokemuksen mukaan syntyy riitoja. Riitoja syntyy erityisesti silloin kun jokin seikka jää huomaamatta tai siihen ei kiinnitetä riittävästi huomiota.

Kun oikea asunto on löytynyt, ennen kauppaa ostajan pitää:

- Tutustua ostettavaan kohteeseen huolellisesti, apuna voi käyttää muistilistoja
- Käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita, esim. kuntotarkastajia kun oma osaaminen ei riitä
- Perehtyä huolellisesti kohteen asiakirjoihin
- Olla yhteydessä asunto-osakeyhtiössä isännöitsijään ja tiedustella yhtiössä keskusteluista asioita, koska kaikista asioista ei ole välttämättä tehty päätöksiä (putkiremontti?)
- Pyrkiä selvittämään myyjän taloudellista asemaa, jotta tiedät, pystyykö myyjä vastaamaan mahdollisista virheistä, jos sellaisia kaupanteon jälkeen ilmenee. Varatonta myyjää vastaan on turha riidellä.
- Varmistaa, että kauppakirjan laatija osaa laatia kauppakirjan niin että siinä on varmasti kaikki olennainen.

Myyjän puolestaan pitää ennen kauppaa:

- Varmistua siitä, että ostajalla on käytettävissään kaikki kaupasta päättämiseen tarvittava oikea tieto, jota lainsäädäntö edellyttää.
- Varmistaa välittäjän ammattitaito erityisesti jos myytävä kohde on omakotitalo tai kiinteistö. Pyydä referenssejä.
- Tarkastaa myynti-ilmoitus ja myyntiesitteet, koska myyjä vastaa ostajalla kaikesta välittäjän kertomasta
- Varmistaa, että ostaja ymmärtää, mitä on ostamassa. Tässä on hyvä käyttää tunnettua ja luotettavaa kuntotarkastajaa. Jos kuntotarkastaja kiinnittää huomiota johonkin riskiin, ei ostaja vastaa siitä, ellei asiasta erikseen sovita kauppakirjassa, eli on tutkittava rakenteita tarkemmin. Valesokkeli ym!
- Huolehtia siitä, että asioista on sovittu ja kerrottu ostajalle todisteellisesti sähköpostilla tai muulla tavalla. Jos ostaja on luvannut ottaa vastaan jonkin korjauksen kustannuksellaan, tämä pitää kirjata kauppakirjaan
- Varmistaa, että kauppakirjan laatija osa laatia kauppakirjan niin että siinä on varmasti kaikki olennainen. Hyvä kauppakirja on ennen kaikkea myyjälle kaikista tärkein asiakirja.

Kaupanteon jälkeen myyjän virhevastuu asuntokaupassa on 2 vuotta. Kiinteistönkaupassa myyjän virhevastuu on 5 vuotta. Miten osapuolten pitää kaupanteon jälkeen toimia?

Ostajan pitää kaupanteon jälkeen:

- Noudattaa kauppakirjan ehtoja
- Selvittää kaupan kohteen virheet jos sellaisia ilmenee, sekä selvittää vahingon laatu ja korjauskustannukset
- Muistaa reklamoida heti myyjää virheestä
- Dokumentoida kaikki olennainen. Dokumentoi enemmon liikaa kuin liian vähän
- Varata myyjälle mahdollisuus tutustua kaupan kohteen virheisiin
- Selvittää mahdollisuus riita-asiassa oikeusturvaan ja oikeusapuun, ottaa yhteyttä asunto- ja kiinteistöjuristeihin
- Jos kyse ei ole välittäjäkaupasta, muista maksaa varainsiirtoverot ajoissa.

Myyjän pitää kaupanteon jälkeen:

- Noudattaa kauppakirjan ehtoja. Tämä tuntuu itsestään selvältä, mutta ei aina ole sitä.
- Selvittää ostajalta tullut kauppaan ja mahdollisiin virheisiin liittyvä dokumentaatio ja reagoida siihen tarvittavalla tavalla; sekä
- Selvittää mahdollisuus riita-asiassa oikeusturvaan ja oikeusapuun, ottaa yhteyttä asunto- ja kiinteistöjuristeihin.
Markus Talvio
Palaa artikkeleihin