Lähestymiskielto

Lähestymiskiellolla tarkoitetaan sitä, ettei lähestymiskieltoon määrätty henkilö saa tavata suojeltavaa henkilöä eikä muuten ottaa häneen yhteyttä tai sitä yrittää. Kiellettyä on myös suojattavan henkilön seuraaminen tai tarkaileminen. Tarvittaessa voidaan hakea myös laajennettua lähestymiskieltoa, jolloin voidaan määrätä, ettei lähestymiskieltoon määrätty saa esimerkiksi oleskella suojattavan henkilön työ- tai opiskelupaikan lähellä.

Mikäli lähestymiskieltoon määrätty henkilö rikkoo lähestymiskieltoa, hänet määrätään sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

Tuomioistuin ei määrää lähestymiskieltoa, ellei sen määräämiselle ole perusteltua syytä. Lähestymiskieltohakemuksen voi laatia itsekin, mutta viimeistään istunnossa on hyvä käyttää ammattitaitoista avustajaa. Lähestymiskielto-oikeudenkäynnissä on osoitettava, että on olemassa perusteltu aihe olettaa, että henkilö, jota vastaan kieltoa vaaditaan, tulisi tekemään itsensä uhatuksi tuntevan henkilön henkeen, terveyteen, vapauteen tai rauhaan kohdistuvan rikoksen tai muulla tavalla vakavasti häiritsemään tätä. Asiassa arvioidaan olosuhteita, jo tapahtuneen häirinnän laatua ja toistuvuutta sekä sitä todennäköisyyttä, että henkilö, jota vastaan kieltoa pyydetään, jatkaisi häirintää tai tekisi itsensä uhatuksi tuntevaan henkilöön kohdistuvan rikoksen.

Lähestymiskielto-oikeudenkäynnissä voidaan kuulla henkilötodistajia ja esittää kirjallista todistelua. Nykyisin häirintä tapahtuu usein sähköpostitse ja tekstiviesteillä, joten häiritsevät viestit on syytä tallettaa ja häirintä näyttää toteen.

Usein häirintä on fyysistä uhkaa ja fyysisen väkivallan pelkoa. Häirintä ja uhka voi olla myös henkistä väkivaltaa ja asiattomia yhteydenottoja. Oleellista lähestymiskiellon määräämiselle on, että käräjäoikeus katsoo olevan perusteltu aihe olettaa, että ilman lähestymiskieltoa häirintä jatkuisi.

Lähestymiskielto ei voi koskaan sulkea pois mahdollisuutta, että lähestymiskieltoon määrätty henkilö ottaa yhteyttä kiellosta huolimatta. Lähestymiskiellon rikkomisesta määrätään kuitenkin aina sakkorangaistus. Usein tämä on riittävä pelote ja häirintä loppuu kun lähestymiskielto määrätään.

Tuomioistuimet käsittelevät lähestymiskieltoasiat kiireellisinä asioina. Lähestymiskieltoasiaa varten on mahdollista saada oikeusapua.
Päivi Hack
Palaa artikkeleihin