Avioehto

Avioehto on puolisoiden välinen sopimus, jolla sovitaan avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen varallisuussuhteista avioliiton päättyessä.

Avioehdolla on merkitystä ainoastaan avioliiton päättyessä, eikä se vaikuta puolisoiden oikeuksiin tai velvollisuuksiin avioliiton aikana.

Täysin poissulkeva, osittain poissulkeva vai yksipuolinen avioehto?

Avioehtosopimus voidaan laatia täysin poissulkevaksi, osittain poissulkevaksi tai yksipuoliseksi. Täysin poissulkevalla tarkoitetaan että puolisoiden omaisuudet pidetään erillään: puolisot pitävät oman omaisuutensa, eikä kumpikaan heistä maksa toiselle tasinkoa.

Osittain poissulkevassa avioehtosopimuksessa tulee määritellä, mitä omaisuutta sopimus sulkee avioliiton ulkopuolelle. Yksipuolisella avioehdolla ainoastaan toisen puolison avio-oikeus suljetaan avioliiton ulkopuolelle.

Avioehdon sitovuus edellyttää tiettyä muotoa ja rekisteröintiä

Avioehto on sitova, kun se on määrämuotoinen ja asiallisesti toimitettu maistraattiin rekisteröitäväksi ennen eroa. Sitovuus koskee lähtökohtaisesti sekä avioeroa että kuolemantapauksia. Avioehtosopimus voidaan kuitenkin laatia olemaan voimassa vain avioerotilanteessa, jolloin avioehto ei ole voimassa liiton purkautuessa kuoleman johdosta.

Maistraatti ei rekisteröitäessä tarkasta avioehdon pätevyyttä, eli mahdollinen muotovirhe ei selviä, ennen kuin sopimus tulisi sovellettavaksi. Muotovirhe aiheuttaa sen, ettei sopimus vaikuta omaisuuden ositukseen ollenkaan. Tästä syystä osaava lakimiestä on hyvä käyttää avioehdon laadinnassa.

Lakimies auttaa avioehtoasiassa

Lakimiehen apu avioehdon laadinnassa luo varmuutta. Avioehto edellyttää laissa määrättyä muotoa ollakseen pätevä ja oikeanlaisen avioehdon laadinta voi olla hankalaa.

Lakimies voi myös auttaa, jos tarvitset apua olemassa olevan avioehdon tulkinnassa tai avioeroon liittyvässä osituksessa.
Palaa artikkeleihin