Asuntokaupan purku

Asuntokaupan purku on yleensä viimesijainen keino, johon päädytään vasta, kun muita mahdollisuuksia ei voida käyttää. Ensisijainen tapa korjata asuntokaupassa ilmennyt virhe, on korjata virhe ja korvata kustannukset myöntämällä alennusta kauppahinnassa.

Virheen tulee olla olennainen

Jotta ostaja saa purkaa kaupan, on virheen aiheutettava olennaista haittaa. Jos myyjänä on elinkeinonharjoittaja, purkamisen edellytykset ovat hieman matalammat. Myyjä saa purkaa kaupan maksuviivästyksen vuoksi, jos viivästys on olennainen.

Oikeuskäytännön mukaan olennainen haitta ostajalle on kysymyksessä, kun virheen korjauskustannukset ylittävät n. 40 % kauppahinnasta. Purkamiskynnys on kuitenkin aina tapauskohtainen ja jokainen riita on yksittäistapaus.

Purku edellyttää ostajan tahtoa

Myyjä ei voi vaatia asuntokaupan purkua, ellei ostaja sitä tahdo. Tämä saattaa johtaa jopa kohtuuttomiin seurauksiin tilanteissa, jossa myyjän olisi kannattanut purkaa kauppa ja korjata virhe itse. Kuitenkin ostaja voi halutessaa korjata virheen itse (mahdollisesti kalliimmalla) ja vaatia korjauskustannukset hinnanalennuksena.

Lakimies auttaa asuntoasioissa

Lakimiehen puoleen on hyvä kääntyä heti ongelmien syntyessä. Virheisiin voi vedota vain tietyissä määräajoissa virheen ilmenemisestä, joten asia voi olla kiireellinen.

Asunto-ongelmiin saattaa liittyä usein monimutkaisia selvityksiä, jotka koskevat rakennusteknisiä tai mikrobitutkimuksia. Näiden selvitysten yhdistäminen relevantteihin juridisiin seikkoihin saattaa yksityishenkilölle olla haastavaa ilman asiantuntija-apua.
Palaa artikkeleihin