Kylpyhuoneen kosteusvaurio

Kosteusvaurio on ongelma, joka juontaa juurensa yleensä eri vuosikymmenellä tehtyyn rakenteeseen. Tietysti kosteusvaurio voi syntyä ja syntyykin monesti myös remonteissa ja uudemmissa rakennuksissa, mutta niissä tapauksissa vastuunjako on yleensä helpompi hahmottaa, koska tapauksiin voidaan soveltaa varsin suoraviivaisesti vastuunjakoa asunto-osakeyhtiölain mukaisesti.

Lue lisää
Vuokrasopimuksen irtisanominen ja purku

Sekä vuokralainen että vuokranantaja voivat irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen milloin tahansa. Vuokranantajan toimittaman irtisanomisen peruste ei kuitenkaan saa olla hyvän tavan vastainen.

Alivuokrasopimus

Alivuokrauksessa on kyse vuokrasuhteesta, jossa vuokralainen luovuttaa osan itse vuokraamasta asunnostaan toisen käyttöön vastiketta vastaan. Alivuokraus ja jälleenvuokraus eivät ole sama asia.

Asuntokaupan purku

Asuntokaupan purku on yleensä viimesijainen keino, johon päädytään vasta, kun muita mahdollisuuksia ei voida käyttää. Ensisijainen tapa korjata asuntokaupassa ilmennyt virhe, on korjata virhe ja korvata kustannukset myöntämällä alennusta kauppahinnassa.

Asuntokaupan virhe

Asuntokaupan virhe voi oikeuttaa ostajan hinnanalennukseen tai äärimmäisessä tapauksessa asuntokaupan purkuun. Lisäksi ostajalle voidaan määrätä vahingonkorvausta, jos tälle on aiheutunut muuta haittaa kuin asuntoon liittyviä kuluja.

Näin vältät asuntokaupan sudenkuopat

Tässä muistilistan omaisessa kirjoituksessa pyritään kiinnittämään ostajan ja myyjän huomiota sellaisiin seikkoihin, joista yleensä kirjoittajan kokemuksen mukaan syntyy riitoja.

Ennakkoperintö

Ennakkoperinnöllä tarkoitetaan lahjaa, jonka perittävä antaa perilliselleen elinaikanaan. Ennakkoperinnöllä on toisaalta vaikutusta perintöosuuksia ja lakiosia laskettaessa ja toisaalta verotuksellisia vaikutuksia lahjaveron maksuvelvollisuuden muodossa.

Avioero ja omaisuuden ositus

Avioliitto ei tee puolisoiden omaisuudesta yhteistä. Avioliiton päättyessä avioeroon puolisoiden avio-oikeuden alainen omaisuus kuitenkin ositetaan eli jaetaan pääsääntöisesti puoliksi.

Avioehto

Avioehto on puolisoiden välinen sopimus, jolla sovitaan avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen varallisuussuhteista avioliiton päättyessä.

Avoliitto

Avoliittoa sivutaan lukuisissa laissa. Uusi avoliittolaki sisältää omat määritelmänsä avoliitolle. Nämä määritelmät eivät kuitenkaan vaikuta muiden lakien määritelmiin.

Saatavien perintä

Mikäli velallinen ei ole täyttänyt maksuvelvollisuuttaan velan erääntyessä, velkoja voi harkita velan perintää itsenäisesti tai ammattilaisen apua käyttäen. Erääntynyttä saatavaa voidaan periä velalliselta monin keinoin.

Takaus

Takauksella tarkoitetaan sitoumusta vastata toisen henkilön velasta. Takaaja sitoutuu takaussopimuksella suorittamaan velan esimerkiksi silloin, kun alkuperäinen velallinen ei itse pysty suorittamaan velkaa.

Velan vanhentuminen

Velka tai velkasuhde ei ole ikuinen, vaikka velallinen ei täyttäisikään maksuvelvollisuuttaan. Velan vanhentumisella tarkoitetaan sitä, että velkoja menettää laissa määrätyn vanhentumisajan kuluttua oikeutensa vaatia suoritusta velalliselta.